Privacyverklaring BelMel

Wanneer u op mijn website actief bent of contact met mij opneemt deel je soms persoonsgegevens met mij. Ik ga zorgvuldig met deze gegevens om en houd mij aan de hierbij geldende wet- en regelgeving. Deze wetten gaan over het bewaren en gebruiken van jouw persoonsgegevens.

In deze privacyverklaring leg ik je uit welke gegevens ik van je verzamel en wat ik met deze gegevens doe. Deze privacyverklaring geldt voor alle interactie tussen jou en BelMel Office Support, de manier van communicatie maakt daarbij niet uit.

BelMel Office Support, ingeschreven bij de KvK onder nummer 83786538, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals vermeld in deze privacyverklaring. Je kunt vragen of opmerkingen betreffende jouw privacy versturen naar info@belmel.nl.

Artikel 1 - Wat zijn persoonsgegevens?
Alle gegevens die iets over jou vertellen en gebruikt kunnen worden om jou te identificeren zijn persoonsgegevens. Denk bijvoorbeeld aan je naam, je contact- of adresgegevens en je BSN. Sommige van deze gegevens zoals etnische komaf, geloof of een strafrechtelijk verleden zijn bijzondere persoonsgegevens. Ik verzamel geen bijzondere persoonsgegevens.

Artikel 2 - Welke persoonsgegevens gebruik ik?
BelMel verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van haar diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan BelMel (hebt) verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk.

Ik verwerk jou:

 • Bedrijfsnaam
 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mail adres
 • Overige persoonsgegevens die nodig zijn om mijn diensten optimaal aan jou te kunnen leveren en de overeenkomst mogelijk te maken. Hierbij kun je denken aan inloggegevens van de systemen waarin jij mij wilt laten werken.
 • Ik gebruik deze gegevens om van jou een tevreden klant te maken gedurende de looptijd van onze overeenkomst. Ik bewaar deze gegevens zeven jaar na het einde van onze overeenkomst. Jouw inloggegevens verwijder ik binnen 30 kalenderdagen.
 • Voor facturatie en de financiële administratie verwerk ik je naam, bedrijfsnaam, factuuradres, telefoonnummer, e-mail adres, KvK-nummer, BTW-nummer, klantnummer, factuurnummer, bankgegevens en openstaande saldo. Zonder deze gegevens kan ik je betaling niet verwerken. Ik heb deze gegevens dus nodig voor de uitvoering van de overeenkomst. Op basis van de wettelijke verplichting van de Belastingdienst zal ik deze gegevens 7 jaar bewaren.

Artikel 3 - Hoe verzamel ik gegevens?
BelMel verzamelt deze gegevens omdat ik die van jou als klant of contactpersoon heb verkregen, omdat jij deze gegevens aan mij hebt verstrekt. Ook kan het zijn dat ik jouw gegevens heb verkregen via één van mijn opdrachtgevers wanneer ik in hun systemen werk om te helpen bij de bedrijfsvoering. BelMel verstrekt een verwerkersovereenkomst aan haar opdrachtgevers waarin ik vermeld hoe ik jouw persoonsgegevens beveilig.

Artikel 4 - Met welk doel verwerk ik persoonsgegevens?
BelMel verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om je betaling af te kunnen handelen
 • Om een nieuwsbrief en/of reclame aan je te kunnen zenden
 • Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om je te informeren over wijzigingen van producten en/of diensten
 • Om je een offerte te kunnen doen toekomen

Artikel 5 - Hoe lang bewaar ik persoonsgegevens?
BelMel bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijn voor de persoonsgegevens die van belang zijn voor de Belastingdienst, te weten 7 jaar.

Artikel 6 - Delen van persoonsgegevens met derden
BelMel verkoopt je gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Jouw gegevens kunnen voor uitvoering van de overeenkomst worden doorgegeven aan bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht. Met deze partijen sluit ik een verwerkersovereenkomst af om jouw privacy optimaal te beschermen.

Artikel 7 - Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?
Ten aanzien van jouw persoonsgegevens heb je conform de AVG de volgende rechten:

 • Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
 • Je hebt het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door BelMel.
 • Je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit recht houdt in dat je bij BelMel een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die BelMel van jou beschikt in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te verzenden.

Een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens kun je sturen naar info@belmel.nl. BelMel reageert zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen twee weken, op je verzoek.

Artikel 8 - Hoe beveilig ik persoonsgegevens?
BelMel neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat je gegevens toch niet goed zijn beveiligd of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@belmel.nl.

Artikel 9 - Slotbepalingen
Wij raden je aan om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, omdat wij wijzigingen in ons beleid kunnen aanbrengen. Als je vragen hebt over deze verklaring of de wijze waarop wij je gegevens gebruiken, dan kun je een e-mail sturen naar info@belmel.nl. Als je een klacht hebt over de manier waarop wij met je gegevens omgaan, dan kun je mij dat ook laten weten. Daarnaast kun je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.